โครงสร้างองค์กร

หน่วยงาน

academicaffairs
student
 
research2
journal
 
graduage2
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc B journal
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade