ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์

 

 

     
     

 

   
  บัณฑิตศึกษา
18-19 May 2023   3-4 March 2023

แนะนำคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม
ในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

Vision

The Faculty strives to become a collaboration hub for language, culture, and social development in the lower ASEAN region.


ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม
Core values
Development - Integrity - Leadership

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2564-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2562-2564)

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy