ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
Innovation and Inclusive Education Center (IIEC) 

นางสาวธันยาภรณ์ ไกรน้อย

Miss Thanyaporn Krainoi


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: tunyaporn.gr@psu.ac.th
Phone: 074 286762

description

นางผกามาศ ไชยกูล

Mrs.Pakamart Chaiyakul


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: pakamart.t@psu.ac.th
Phone: 074 286719

description

นางสาวศิรินภา โชติกมาศ

Miss Sirinapha Chotikamart


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: sirinapha.c@psu.ac.th
Phone: 074 286722

description

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy