งานบริการการศึกษา (Educational Service Section)

นางสาวจิราพร บุญช่วย
Miss Jiraporn Boonchouy

นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: jiraporn.bo@psu.ac.th
Phone: 074-286711

description

นายพิรุณ  ลุ้งใหญ่
Mr.Pirun  Lungyai
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: pirun.l@psu.ac.th
Phone: 074-289538

description

นายจิรภัทร รัตนสังข์
MR.Jiraphat Rattanasang
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: jiraphat.r@psu.ac.th
Phone: 074-286673

description

นางสาวสายชล แจ้งเจษฎา
Miss Saichon Jangjetsada
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: saichon.j@psu.ac.th
Phone: 074-286659

description

นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ
Miss Asmunee Issama-air
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: asmunee.i@psu.ac.th
Phone: 074-289504

description

นายกฤษดา ฤทธิ์เดช
Mr.Kritsada Ritdech
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: kritsada.r@psu.ac.th
Phone: 074-286667

description

นายนพพร จันทร์แป้น
Mr.Nopporn Junpan
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
(Electronician, Experienced Level)
E-mail: nopporn.j@psu.ac.th
Phone: 074-286652

description

นายนพรัตน์ อินอุทัย
Mr.Nopparat Inuthai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(Audio-Visual Technical Officer)
E-mail: nopparat.i@psu.ac.th
Phone: 074-286669

description

นายประยุทธ วิมุตตา
Mr.Prayut Wimutta
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(Worker)
E-mail: prayut.w@psu.ac.th
Phone: 074-286712

description

นายจักรพันธ์  รัตนพงษ์
Mr.Jakkapan  Rattanapong
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(Worker)
E-mail: jakkapan.ra@psu.ac.th
Phone: 074-286712

description

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy