งานการเงิน (Finance and Accounting Section

นางสาวกัลยา พัชบูรณ์

Miss Kanlaya Patchaboon


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(Finance and Accounting Technical Officer, Professional Level)
 
E-mail: kanlaya.p@psu.ac.th
Phone: 074 286713

description

นางสาวฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์

Miss Thitaree Sirijiraphong


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: thitaree.si@psu.ac.th
Phone: 074 289533

นางสาวนพรัตน์  กุละปาลานนท์

Miss Nopparat Kulapalanont


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: nopparat.k@psu.ac.th
Phone: 074 286674

นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน

Miss Aranya Phetanan


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: aranya.p@psu.ac.th
Phone: 074 286672
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy