งานการเงิน (Finance and Accounting Section

นางสาวกัลยา พัชบูรณ์

Miss Kanlaya Patchaboon


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(Finance and Accounting Technical Officer, Professional Level)
 
E-mail: kanlaya.p@psu.ac.th
Phone: 074 286713

description

นางสาวฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์

Miss Thitaree Sirijiraphong


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: thitaree.si@psu.ac.th
Phone: 074 289533

นางสาวนพรัตน์  กุละปาลานนท์

Miss Nopparat Kulapalanont


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: nopparat.k@psu.ac.th
Phone: 074 286674

นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน

Miss Aranya Phetanan


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: aranya.p@psu.ac.th
Phone: 074 286672

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy