งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Section
 

นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์

Miss Khemmanat Matwiwat


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(Human Resource Officer, Senior Professional Level)

E-mail: khemanat.m@psu.ac.th

Phone: 074 286714

description

นางสาวนิสาชล สันหมาน

MISS Nisachon Sunmarn


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: nisachon.s@psu.ac.th
Phone: 074 289541

description

นางสาวกัลยกร นราวัฒนะ

MISS Kunyakorn Narawatthana


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: kunyakorn.n@psu.ac.th
Phone: 074 289519

description

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy