งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
(International Relations and Communication Affairs Section
 

นางสาวอรุณพร แซ่เตีย

Miss Arunporn Saetia


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286654
description
   

นางสาวชณัฐกานต์ โสมพะยอม

Miss Chanattakarn Sompayom


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286657
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy