ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
(Language and Academic Outreach Center
   

นางจิราภรณ์ หกสี

Mrs.Jiraporn Hoksee


พนักงานธุรการ ระดับ ส3
(General Service Officer 3)
E-mail: jiraporn.h@psu.ac.th
Phone: 074 286655
description
 

นางสาวเพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์

Miss Phiangphen Sitthichan


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: phiangphen.si@psu.ac.th
Phone: 074 289505

description

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy