งานวิจัยและวารสาร (Research and Journal Section
    

นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์

Miss Suchada Kongsawat


นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: suchada.k@psu.ac.th
Phone: 074 286675
description
     
 

นางสาวแก้วตา สังขชาติ

Miss Kaewta Sungkhachart


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: kaewta.s@psu.ac.th
Phone: 074 286691

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy