ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) 
   

นางสาวจรรยา หีดแก้ว

Miss Janya Heetkaew


นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: janya.h@psu.ac.th  
Phone: 074 286706
description
   

นางสาวภัทรพร เกศมงคล

Miss Phataraporn Katmongkol


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286658
description
   

นายศุภกิตติ์  ทองทวี

MR. Supakit Tongtawee


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286745
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy