งานพัสดุ (Supplies and Property Section
 

นางสมใจ ยันตศิริ

MRS.Somjai Yantasiri


นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
(Supply Analyst, Professional Level)

E-mail: somjai.p@psu.ac.th
Phone: 074 286715

description

 

นางนภสร ภักดี

Mrs. Nouppasorn Pakdee


ผู้ปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน
(General Service Officer, Operational Level)

E-mail: nouppasorn.p@psu.ac.th
Phone: 074 286671

description

 

นายสรศักดิ์ พันธ์แก้ว

Mr. Sorasak Pankeaw


นักวิชาการพัสดุ
(Supply Analyst)

E-mail: sorasak.p@psu.ac.th
Phone: 074 286671

description

 

นางสาวสุมาท ขาวกระจ่าง

Miss Sumart  Khawkrajang


นักวิชาการพัสดุ
(Supply Analyst)

E-mail: sumart.k@psu.ac.th
Phone: 074 286708

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy