ภาพกิจกรรม ประจำปี 2561
 
             
13 กรกฎาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ประจำปี 2561
  11 กรกฎาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน การรับแบบ Admission รอบที่ 4
  6-7 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  5 กรกฎาคม 2561
โครงการแนะนำรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
             
5 กรกฎาคม 2561
อบรมการสร้าง Presentation Powtoon อย่างไรให้เลิศ
  29 มิถุนายน 2561
ลงนามข้อตกลง MOU สาขาอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
กับบริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด
  28 มิถุนายน 2561
PSU Show and Share : Happy Station ครั้งที่ 4
  25-26 มิถุนายน 2561
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
(ELOs)ตามแนวทาง AUN-QA
           
23-24 มิถุนายน 2561
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN QA
  22 มิถุนายน 2561
โครงการเทคนิคการสร้างทีมงาน
  21 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2561
  14 มิถุนายน 2561
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมครูอาสาสมัครชาวจีน เข้าพบคณบดี
             
11 มิถุนายน 2561
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
  11 มิถุนายน 2561
โครงการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการหลักสูตร
  9-10 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2
  8 มิถุนายน 2561
การซ้อมแผนป้องกันและการอพยพกรณีการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 6
             
7 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561
  6 มิถุนายน 2561
โครงการนำเสนอโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา
  6 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย
  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
สัมมนาภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
           
24 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  24 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  21 พฤษภาคม 2561
กีฬาสามศาสตร์สานสัมพันธ์
  21 พฤษภาคม 2561
โครงการเสวนา ความท้าทายของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อนักวิชาการข้ามชาติ ผ่านมุมมองหลังนวนิยม
             
17-20 พฤษภาคม 2561
สัมมนาภาควิชาสารัตถศึกษา
  17-19 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Academic Writing for Research
  11-13 พฤษภาคม 2561
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10
  8 พฤษภาคม 2561
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อบต.ปากรอ
             
25 เมษายน 2561
โครงการ การวิจัยชุมชน
  25 เมษายน 2561
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2561
  23 เมษายน 2561
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  20 เมษายน 2561
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
     
9 เมษายน 2561
โครงการดอกเข็มลายไทยเยือนถิ่น
  6-7 เมษายน 2561
โครงการ English Camp
  5 เมษายน 2561
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  28-29 มีนาคม 2561
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
     
22-23 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  20 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะทำงานจากคณะศิลปศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  17 มีนาคม 2561
โครงการศิลป์ร้อยน้ำใจ สร้างหัวใจมีสุข
  13 มีนาคม 2561
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
           
27 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดป้ายคณะศิลปศาสตร์''
  23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ การวิจัยชุมชน ช่วงที่ 2
  14 กุมภาพันธ์ 2561
งานเทศกาลตรุษจีน 2561
  9 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสร้างสุขคณะศิลปศาสตร์ ตอน “ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค''
     
29 มกราคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC Model
  25 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2
(คลองจิหลาด) จ.กระบี่
  12 มกราคม 2561
การเสวนาวิชาการมิติพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน
 
 
9 มกราคม 2561
โครงการ English day
             

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy