ภาพกิจกรรม ประจำปี 2561
 
             
             
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา Smart Proposal Writing
  30 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
สาขาวิชาชุมชนศึกษา ร่วมกับ ThaiPBS True และ CP
  29 พฤศจิกายน 2561
โครงการเสวนาวิชาการ Exploring English for Research Publication: Voices of Thai Academics"
  26 พฤศจิกายน 2561
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การ"
           
18 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เขตภาคใต้ ประจำปี 2561
  14-22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมลานอ่าน ลานเขียน
  9 พฤศจิกายน 2561
โครงการ “รู้รักษ์ท่าหิน”
ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนให้ยั่งยืน
  31 ตุลาคม 2561
โครงการสัญจรเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา
             
29 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมคณะศิลปศาสตร์
  20 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2561
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  19 ตุลาคม 2561
เยือน University College Bestari
ประเทศมาเลเซีย
  12 ตุลาคม 2561
คณะผู้บริหารจาก School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (USM)
เยือนคณะศิลปศาสตร์
             
10 ตุลาคม 2561
การประชุมความร่วมมือโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ร่วมกับ
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT)
  5 ตุลาคม 2561
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2564
  24 กันยายน 2561
วันมหิดล
  21-23 กันยายน 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560
             
18 กันยายน 2561
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  14 กันยายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระบบป้องกันภัยและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแก่บุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3
  14 กันยายน 2561
โครงการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
  13 กันยายน 2561
เปิดโลกกิจกรรม เทศกาลดนตรี
และวัฒนธรรม CAMPING & VINTAGE
             
13 กันยายน 2561
MOU การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
และคาบสมุทรมลายู
  13 กันยายน 2561
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
  12 กันยายน 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์นานาชาติ
  12 กันยายน 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา
             
12 กันยายน 2561
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
  7 กันยายน 2561
กีฬาแดนศิลป์
  7 กันยายน 2561
Big Cleaning Day
  5 กันยายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
             
5 กันยายน 2561
กิจกรรมนักเขียนและการบรรณาธิการ
ในยุคดิจิทัล
  31 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมนักศึกษาปี 2
“กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม”
  31 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมนักศึกษาปี 1
“การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”
  29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
Universiti Sains Malaysia (USM)
เข้าร่วมโครงการ Thai Cultural Course
             
29 สิงหาคม 2561
MOU Signing Ceremony on
TOEFL ITP TEST Center
  24 สิงหาคม 2561
งานเกษียณอายุ 61
  17 สิงหาคม 2561
ม.อ. วิชาการ English Speech Contest
  17-18 สิงหาคม 2561
ม.อ. วิชาการ กิจกรรมภูมิปัญญาภาษาไทย
             
17-18 สิงหาคม 2561
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 Higher Education Fair 2018
  17-18 สิงหาคม 2561
ม.อ.วิชาการ 2561
PSU OPEN HOUSE 2018
  14 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท เอก ประจำปีการศึกษา 2561
  9 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
             
8 สิงหาคม 2561
คณบดีพบสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
  6 สิงหาคม 2561
เยือน School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
  3-13 สิงหาคม 2561
กิจกรรมรวมเข็มช่อใหม่
  3 สิงหาคม 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ตามโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 5
             
2 สิงหาคม 2561
โครงการก่อนดอกเข็มบาน จัดอบรม
การปฐมพยาบาล
  31 กรกฎาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน การรับตรงอิสระ รอบที่ 5
  31 กรกฎาคม 2561
ศึกษาดูงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ม.แม่ฟ้าหลวง
  26 กรกฎาคม 2561
ร่วมกันร้องเพลง "สดุดีจอมราชา" เนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
             
20 กรกฎาคม 2561
โครงการ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ถิ่นใต้: อัตลักษณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
  18 กรกฎาคม 2561
MOA Signing Ceremony with SCU
  17 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา
  13 กรกฎาคม 2561
โครงการ Road Show นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy