ภาพกิจกรรม ประจำปี 2562
 
     
20 ธันวาคม 2562
ศิลปศาสตร์สัมพันธ์
  13 ธันวาคม 2562
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบินฯ
  13 ธันวาคม 2562
เสวนาวิชาการ Issues in assessing
Intercultural Communicative
Competence
  9-16 ธันวาคม 2562
ต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน โครงการ Erasmus+ MARCO POLO
     
8 ธันวาคม 2562
การแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
  3-4 ธันวาคม 2562
โครงการ TEIL Forum:
Finding Your Research Interest
  7-9 พฤศจิกายน 2562
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับ University College Bestari
ประเทศมาเลเซีย
  28 ตุลาคม 2562
การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม
ปัจจัยทางชีววิทยา พันธุกรรม
กับพัฒนาการของมนุษย์
     
25 ตุลาคม 2562 2562
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับ National Defence University of
Malaysia ประเทศมาเลเซีย
  17 ตุลาคม 2562
การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม
ปัจจัยทางชีววิทยา พันธุกรรม
กับพัฒนาการของมนุษย์
  16 ตุลาคม 2562
คณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เยือนคณะศิลปศาสตร์
  1 ตุลาคม 2562
ปรับลุค เปลี่ยนบุคลิก 2019
     
21 กันยายน 2562
โครงการสร้างสุขคณะศิลปศาสตร์
ตอน “ติดเกาะ เพราะรักษ์เล”
  20 กันยายน 2562
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562
  20 กันยายน 2562
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เข้าพบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
  20 กันยายน 2562
การจัดการความรู้ (KM)
ด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
     
19 กันยายน 2562
งานบุญสารทเดือนสิบ
  18 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิเคราะห์ VOC
เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
  13 กันยายน 2562
วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
  13 กันยายน 2562
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตามระบบ AUN-QA สาขาวิชา ชุมชนศึกษา
           
7-9 กันยายน 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561
  3 กันยายน 2562
ต้อนรับผู้บริหารจาก
Guangxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
  31 สิงหาคม 2562
ทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครู
กว่างซี (Guangxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  30 สิงหาคม 2562
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์นานาชาติ
             
30 สิงหาคม 2562
โครงการ "วิถีตากล้อง:
มองอาหารใต้ผ่านเลนส์!"
  30 สิงหาคม 2562
โครงการอบรม “การเขียนตำรา/
หนังสือเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ”"
  30 สิงหาคม 2562
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"แนวทางการจัดส่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  28-29 สิงหาคม 2562
ต้อนรับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       
25 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3:
ด้านการสัมผัสโลกกว้างสู่การเป็น
พลเมืองโลก ประจำปีการศึกษา 2562
  25 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2:
ด้านกิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562
  24 สิงหาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรม 3+1
รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562
  23 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1:
ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562
             
22 สิงหาคม 2562
การประชุมเสวนาเรื่องการพัฒนาสังคมชายแดนใต้เพื่อคนไทย 4.0
  22 สิงหาคม 2562
โครงการเปิดโลกกิจกรรม
  21 สิงหาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(Guangxi Normal
University:GXNU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
  19-20 สิงหาคม 2562
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23
             
19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมภูมิปัญญา
ภาษาไทย
  19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมตลาดนัด
ชุมชนศึกษา
  19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมภาษาเกาหลี
  19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมประกวด
ร้องเพลงจีน
             
19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมแข่งขัน
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62 กิจกรรมแข่งขัน
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  19 สิงหาคม 2562
ม.อ. วิชาการ 62
  15 สิงหาคม 2562
โครงการวันไหว้ครู

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy