ภาพกิจกรรม ประจำปี 2564
 
     
24 ธันวาคม 2564
โครงการ “ศิลปศาสตร์สัมพันธ์”
  24 ธันวาคม 2564
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564
ครั้งที่ 2
  17 กันยายน 2564
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564
  13 กันยายน 2564
วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
             
     
10 กันยายน 2564
โครงการประกวดการพูด
เชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้
ครั้งที่ 4
  5 เมษายน 2564
กิจกรรมวันสงกรานต์
  2 เมษายน 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  12 มีนาคม 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM
             
     
5 มีนาคม 2564
โครงการ ดอกเข็มลายไทย
ชีวิต การเรียนรู้ และทิศทาง
สู่วิชาชีพ
ด้านภาษาไทยประยุกต์
  1-3 มีนาคม 2564
FLA-PSU Edu Live #3
หลักสูตรปริญญาตรี
  24 กุมภาพันธ์ 2564
FLA-PSU Edu Live #2
หลักสูตร ป.โท-เอก
  19-20 กุมภาพันธ์ 2564
SWOT Analysis

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy