สาขาภาษาอังกฤษ 

 

อาจารย์กรุณา วงศ์ผาสุกโชติ

MRS.Karuna Wongphasukchote


Phone: 074 286737
 
 

ดร.สิตา มูสิกรังษี

Dr.Sita Musigrungsi


Phone: 074 286693
 
 

ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก
Asst.Prof.Dr.Gritiya
Rattanakantadilok


Phone: 074 286679
 
 

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
Assoc.Prof.Dr.Adisa Teo


Phone: 074 286775
 
 

รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Kemtong
Sinwongsuwat


Phone: 074 286660 ,074 286771
 
 

ผศ.ดร.สมฤดี คงพุฒ

Asst.Prof.Dr.Somruedee KhongputPhone: 074 286777
 
 

ดร.จอมใจ สุทธินนท์
Dr.JomJai  Sudhinont


Phone: 074 286689
 
 

อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย์

Mrs.Apinya JongwattanapaiboonPhone: 074 286692
 
 

อาจารย์ชุติมา สว่างวารี
Mrs.Chutima  Swangvaree


Phone: 074 286767
 
 

ดร.อุษา อินทรักษา

Dr.Usa IntharaksaPhone: 074 286794
 
 

ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ
Asst.Prof.Dr.Zainee Waemusa


Phone: 074 286705, 074 286790
   
 

รศ.ดร.นิสากร จารุมณี

Assoc.Prof.Dr.Nisakorn CharumaneePhone: 074 286773
 
 

ผศ.ดร.นราธิป จินดาพิทักษ์
Asst. Prof. Dr. Naratip Jindapitak


Phone: 074 289513
 

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

Dr.Panida SukseemuangPhone: 074 286769
 
 

ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี

Dr.Pariwat ThararuedeePhone: 074 286757
 
 

ดร.อุไรวรรณ แซ่อ๋อง

Dr.Uraiwan Sae-Ong


Phone: 074 286782
 
       

อาจารย์มูนีร แลฮะ
Mr.Munir Laeha


 E-mail: munir.l@psu.ac.th

Phone: 074 286784
 
 

ผศ. ดร.อัญชนา รักทอง
Asst. Prof. Dr. Anchana Rukthong


Phone: 074 - 286792
 
 

ดร.พธสน  ใจห้าว

Dr.Patson Jaihow 


 E-mail: patson.j@psu.ac.th

Phone: 074-289523
 
 

อาจารย์ฐิติภัสร์  วัฒธาจารุเกียรติ

Miss Thitipat WatthajarukiatPhone: 074 - 286739
 

ผศ.กรศักย์  ตันติวิชช์

Asst. Prof.Kornsak Tantiwich


Phone: 074 - 289503
 

อาจารย์วนิต้า  มัสตัน

Miss Wanita  Mastan


Phone: 074 - 286684
 

ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์ หนูนคง

Dr.Uraiwan

Rattanapan Noonkong


 E-mail: uraiwan.n@psu.ac.th

Phone: 074 - 286765
 
 

อาจารย์พรเทพ งามอร่ามวรางกูร

Mr.Pornthep Ngamaramwarangkul


Phone: 074 - 286791
 
 
 

ดร.พิมพวรรณ ใช้พานิช

Dr.Pimpawan ChaipanitPhone: 074 - 286772
 
 

ดร.อรอุมา จริงจิตร

Dr.Ornuma Chingchit


E-mail: ornuma.c@psu.ac.th
Phone: 074 - 286787
 
 

 

ภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์สุกัญญา ทองดีนอก

Miss Sukanya Thongdeenork


Phone: 074 286690
 

 

 

ภาษาเกาหลี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร จันจุฬา

Asst.Prof.Jiraporn JanjulaPhone: 074 286789
 
 

Dr. HOA HYUN ANPhone: 074 289510
 

 

ภาษามลายู

 

อาจารย์วนิดา  เต๊ะหลง

Miss Wanida TehlongPhone: 074 286770
 
 

สาขาภาษาจีน

ดร.บุญทิวา จันทรเจริญ

Dr.Bunthiwa JantarajaroenPhone: 074 286788
 

อาจารย์อรณิช แซ่จัน

Miss Oranich Sae-JanPhone: 074 286783
 

อาจารย์ณัฐพร แซ่เตีย

Miss Nattaporn Saetia


Phone: 074 286679
 

อาจารย์ทิศาชล แซ่ฟุ้ง

Miss Tisachon SaefungPhone: 074 289525
 
MR.FENGLONG ZHANG

Phone: 074 289502
 

ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส

Dr.Thitiwan Cheewawiphas


Phone: 074 289528
 


 

ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ

Dr.Onkanya RojanawanichkijPhone: 074 286797
 
 

ดร.นิธิตยา สุนทรธรรมนิติ

Dr.Nititaya Soontornthamniti


Phone: 074 289522
 
 

อาจารย์ศักรินทร์ สวัสดี

MR.Sakkarin Sawatdee


Phone: 074 286781
 


ภาษาอังกฤษ(ชาวต่างประเทศ)

Mr.Steffen Paul Ruholl


 E-mail: steffen.ruholl@web.de
            steffen.r@psu.ac.th

Phone: 074 286680
 

Mr.Jens Martin Franz


Phone: 074 286795
 

 

Mr. Juang Rudianto Putra


 E-mail: juang.r@psu.ac.th

Phone: 074 286786
 
 

Mr.Yaruingam Phungshok Shimray


 E-mail: phungshokshimray@yahoo.co.in

Phone: 074 286683
 

Mr.Jarren Scott Hildebrandt


 E-mail: jarren.h@psu.ac.th

Phone: 
 

Asst.Prof.Dr.Kristof  Savski


 E-mail: kristof.s@psu.ac.th

Phone: 074 286766
 

 

Mr. Luke Jobert Earl Comprendio


 E-mail: lukejobertearl.c@psu.ac.th

Phone: 074 286776
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy