ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร

พัสดุ/อัตราค่าบริการ

ประกาศนักศึกษา

บริการวิชาการ/PSU-TEP

  • ประกาศผลสอบ TOEFL ITP 2021
  • ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
  • แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
  • งานแปลเอกสาร
  • บริการวิชาการ / โครงการฝึกอบรม / ปฎิทินกิจกรรม
  • แนวปฏิบัติ /Guidelines for Taking PSU-TEP / แนวข้อสอบ / การออกหนังสือรับรองผลการสอบ

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy