กำหนดการสอบ HSK | HSKK ประจำปี 2564

กำหนดการสอบ HSK | HSKK ประจำปี 2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

Paper-Based

ประเภทการสอบ วันสอบ
วันประกาศ
รายชื่อ/
ห้องสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
ผลสอบ
HSK, HSKK*

9 ม.ค.64
(วันเสาร์)

4 ม.ค.64

13 ธ.ค.63

9 ก.พ.64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK

6 ก.พ.64
(วันเสาร์)

1 ก.พ.64 10 ม.ค.64

13 มี.ค.64

HSK

7 มี.ค.64
(วันอาทิตย์)

1 มี.ค.64 - -
HSK, HSKK*

20 มี.ค.64
(วันเสาร์)

15 มี.ค.64 21 ก.พ.64

20 เม.ย.64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK, HSKK*

10 เม.ย.64
(วันเสาร์)

5 เม.ย.64 14 มี.ค.64

17 พ.ค. 64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled   15 พ.ค.64
(วันเสาร์)

10 พ.ค. 64 18 เม.ย.64

15 มิ.ย. 64
(ประกาศผล

Paper/HSKK)

HSK

ยกเลิก/Canceled   19 มิ.ย.64
(วันเสาร์)

14 มิ.ย.64 23 พ.ค.64 19 ก.ค. 64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled

18 ก.ค.64
(วันอาทิตย์)

     
HSK

ยกเลิก/Canceled
22 ส.ค.64
(วันอาทิตย์)

16 ส.ค.64 26 ก.ค.64 22 ก.ย. 64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
11 ก.ย.64
(วันเสาร์)

6 ก.ย.64 15 ส.ค.64 18 พ.ย. 64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
17 ต.ค.64
(วันอาทิตย์)

11 ต.ค.64 20 ก.ย.64

17 พ.ย. 64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
6 พ.ย.64
(วันเสาร์)

1 พ.ย.64 - -
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
20 พ.ย.64
(วันเสาร์)

15 พ.ย.64 24 ต.ค.64 20 ธ.ค. 64
HSK, HSKK*

5 ธ.ค.64
(วันอาทิตย์)
ไม่มีการจัดสอบ/No Test

29 พ.ย.64 8 พ.ย.64

5 ม.ค. 65
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

 

Internet-Based

ประเภทการสอบ วันสอบ
วันประกาศ
รายชื่อ/
ห้องสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
ผลสอบ
HSK, HSKK*

9 ม.ค.64
(วันเสาร์)

4 ม.ค.64

30 ธ.ค.63 25 ม.ค.64
HSK

6 ก.พ.64
(วันเสาร์)

1 ก.พ.64 27 ม.ค.64

1 มี.ค.64

HSK

7 มี.ค.64
(วันอาทิตย์)

1 มี.ค.64 25 ก.พ.64 22 มี.ค.64
HSK, HSKK*

20 มี.ค.64
(วันเสาร์)

15 มี.ค.64 10 มี.ค.64 5 เม.ย.64
HSK, HSKK*

10 เม.ย.64
(วันเสาร์)

5 เม.ย.64 31 มี.ค.64 26 เม.ย.64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled   15 พ.ค.64
(วันเสาร์)

10 พ.ค. 64 5 พ.ค.64 31 พ.ค.64
HSK

ยกเลิก/Canceled   19 มิ.ย.64
(วันเสาร์)

14 มิ.ย.64 9 มิ.ย.64 5 ก.ค.64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled

18 ก.ค.64
(วันอาทิตย์)

     
HSK

ยกเลิก/Canceled
22 ส.ค.64
(วันอาทิตย์)

16 ส.ค.64 12 ส.ค.64 6 ก.ย. 64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
11 ก.ย.64
(วันเสาร์)

6 ก.ย.64 1 ก.ย.64 27 ก.ย. 64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
17 ต.ค.64
(วันอาทิตย์)

11 ต.ค.64 7 ต.ค.64 1 พ.ย.64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
6 พ.ย.64
(วันเสาร์)

1 พ.ย.64 27 ต.ค.64 22 พ.ย.64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
20 พ.ย.64
(วันเสาร์)

15 พ.ย.64 10 ต.ค.64 6 ธ.ค.64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
5 ธ.ค.64
(วันอาทิตย์)

29 พ.ย.64 25 พ.ย.64 20 ธ.ค.65

 

หมายเหตุ
 1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ผ่านระบบ http://www.chinesetest.cn/ และสามารถดูรายชื่อและห้องสอบได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/   
 2. สอบ HSKK* สอบเฉพาะ Internet-Based เท่านั้น
 3. ผู้สอบต้องอัพโหลดรูปสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาดไม่เกิน 100 MB นามสกุลเป็น JPEG, GIF หรื PNG เท่านั้น
 4. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน

ค่าสมัครสอบ HSK | HSKK

ระดับ
ค่าสมัครสอบ (บาท)
HSK ระดับ 1
500 บาท
HSK ระดับ 2
700 บาท
HSK ระดับ 3
900 บาท
HSK ระดับ 4
1,200 บาท
HSK ระดับ 5
1,600 บาท
HSK ระดับ 6
2,000 บาท
HSKK ระดับต้น
500 บาท
HSKK ระดับกลาง
700 บาท
HSKK ระดับสูง
800 บาท

เวลาสอบ HSK | HSKK

ระดับที่สอบ
เวลาที่สอบ หมายเหตุ
HSK ระดับ 2 09.00 – 09.55 น.
(55 นาที)
เริ่มสอบเวลา 09.00 น.
HSK ระดับ 4 09.00 – 10.45 น.
(105 นาที)
HSK ระดับ 6 09.00 – 11.20 น.
(140 นาที)
HSK ระดับ 1 13.30 – 14.10 น.
(40 นาที)
เริ่มสอบเวลา 13.30 น.
HSK ระดับ 3 13.30 – 15.00 น.
(90 นาที)
HSK ระดับ 5 13.30 – 15.35 น.
(125 นาที)
HSKK ระดับต้น 16.00 – 16.20 น.
(20 นาที)
เริ่มสอบเวลา 16.00 น.
HSKK ระดับกลาง 16.00 – 16.23 น.
(23 นาที)
HSKK ระดับสูง
16.00 – 16.25 น.
(25 นาที)

 

โครงสร้างข้อสอบ HSK:

HSK ระดับ 1 40 นาที (40 ข้อ ฟัง 20 ข้อ / อ่าน 20 ข้อ)
HSK ระดับ 2 55 นาที (60 ข้อ ฟัง 35 ข้อ / อ่าน 25 ข้อ)
HSK ระดับ 3 90 นาที (80 ข้อ ฟัง 40 ข้อ / อ่าน 30 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 4 105 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 40 ข้อ / เขียน 15 ข้อ)
HSK ระดับ 5 125 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 45 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 6 140 นาที (101 ข้อ ฟัง 50 ข้อ / อ่าน 50 ข้อ / เขียน 1 ข้อ)


วิธีสมัคร

 1. วิธีการสมัครสอบ เข้า Website http://www.chinesetest.cn/ สามารถอ่านวิธีการสมัครสอบ HSK online ได้ที่ วิธีการสมัครสอบ HSK online

 2. โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4

 3. ส่งข้อมูลการชำระเงิน HSK/HSKK  ได้ที่ http://bit.ly/3n777oN
 4. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ (LAOC) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับหลักฐานการโอนเงินท่านแล้วเท่านั้น
 5. คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ประกาศยกเลิกการสอบโดยคณะศิลปศาสตร์เอง) ทางคณะศิลปศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ

หมายเหตุ   ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบสามารถดำเนินการได้คือ

 1. ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองได้ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 (ประมาณ 1 เดือนหลังจากสอบเสร็จ) หรือ
 2. รับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น (ติดแสตมป์ขั้นต่ำ 37 บาท)
  2.1 จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.) พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
  2.2 ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx
 3. ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมายได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy