กำหนดการสอบ HSK | HSKK ประจำปี 2564

กำหนดการสอบ HSK | HSKK ประจำปี 2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

Paper-Based

ประเภทการสอบ วันสอบ
วันประกาศ
รายชื่อ/
ห้องสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
ผลสอบ
HSK, HSKK*

9 ม.ค.64
(วันเสาร์)

4 ม.ค.64

13 ธ.ค.63

9 ก.พ.64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK

6 ก.พ.64
(วันเสาร์)

1 ก.พ.64 10 ม.ค.64

13 มี.ค.64

HSK

7 มี.ค.64
(วันอาทิตย์)

1 มี.ค.64 - -
HSK, HSKK*

20 มี.ค.64
(วันเสาร์)

15 มี.ค.64 21 ก.พ.64

20 เม.ย.64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK, HSKK*

10 เม.ย.64
(วันเสาร์)

5 เม.ย.64 14 มี.ค.64

17 พ.ค. 64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled   15 พ.ค.64
(วันเสาร์)

10 พ.ค. 64 18 เม.ย.64

15 มิ.ย. 64
(ประกาศผล

Paper/HSKK)

HSK

ยกเลิก/Canceled   19 มิ.ย.64
(วันเสาร์)

14 มิ.ย.64 23 พ.ค.64 19 ก.ค. 64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled

18 ก.ค.64
(วันอาทิตย์)

     
HSK

ยกเลิก/Canceled
22 ส.ค.64
(วันอาทิตย์)

16 ส.ค.64 26 ก.ค.64 22 ก.ย. 64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
11 ก.ย.64
(วันเสาร์)

6 ก.ย.64 15 ส.ค.64 18 พ.ย. 64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
17 ต.ค.64
(วันอาทิตย์)

11 ต.ค.64 20 ก.ย.64

17 พ.ย. 64
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
6 พ.ย.64
(วันเสาร์)

1 พ.ย.64 - -
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
20 พ.ย.64
(วันเสาร์)

15 พ.ย.64 24 ต.ค.64 20 ธ.ค. 64
HSK, HSKK*

5 ธ.ค.64
(วันอาทิตย์)
ไม่มีการจัดสอบ/No Test

29 พ.ย.64 8 พ.ย.64

5 ม.ค. 65
(ประกาศผล   Paper/HSKK)

 

Internet-Based

ประเภทการสอบ วันสอบ
วันประกาศ
รายชื่อ/
ห้องสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
ผลสอบ
HSK, HSKK*

9 ม.ค.64
(วันเสาร์)

4 ม.ค.64

30 ธ.ค.63 25 ม.ค.64
HSK

6 ก.พ.64
(วันเสาร์)

1 ก.พ.64 27 ม.ค.64

1 มี.ค.64

HSK

7 มี.ค.64
(วันอาทิตย์)

1 มี.ค.64 25 ก.พ.64 22 มี.ค.64
HSK, HSKK*

20 มี.ค.64
(วันเสาร์)

15 มี.ค.64 10 มี.ค.64 5 เม.ย.64
HSK, HSKK*

10 เม.ย.64
(วันเสาร์)

5 เม.ย.64 31 มี.ค.64 26 เม.ย.64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled   15 พ.ค.64
(วันเสาร์)

10 พ.ค. 64 5 พ.ค.64 31 พ.ค.64
HSK

ยกเลิก/Canceled   19 มิ.ย.64
(วันเสาร์)

14 มิ.ย.64 9 มิ.ย.64 5 ก.ค.64
HSK, HSKK*

ยกเลิก/Canceled

18 ก.ค.64
(วันอาทิตย์)

     
HSK

ยกเลิก/Canceled
22 ส.ค.64
(วันอาทิตย์)

16 ส.ค.64 12 ส.ค.64 6 ก.ย. 64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
11 ก.ย.64
(วันเสาร์)

6 ก.ย.64 1 ก.ย.64 27 ก.ย. 64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
17 ต.ค.64
(วันอาทิตย์)

11 ต.ค.64 7 ต.ค.64 1 พ.ย.64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
6 พ.ย.64
(วันเสาร์)

1 พ.ย.64 27 ต.ค.64 22 พ.ย.64
HSK

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
20 พ.ย.64
(วันเสาร์)

15 พ.ย.64 10 ต.ค.64 6 ธ.ค.64
HSK, HSKK*

ไม่มีการจัดสอบ/No Test
5 ธ.ค.64
(วันอาทิตย์)

29 พ.ย.64 25 พ.ย.64 20 ธ.ค.65

 

หมายเหตุ
 1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ผ่านระบบ http://www.chinesetest.cn/ และสามารถดูรายชื่อและห้องสอบได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/   
 2. สอบ HSKK* สอบเฉพาะ Internet-Based เท่านั้น
 3. ผู้สอบต้องอัพโหลดรูปสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาดไม่เกิน 100 MB นามสกุลเป็น JPEG, GIF หรื PNG เท่านั้น
 4. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน

ค่าสมัครสอบ HSK | HSKK

ระดับ
ค่าสมัครสอบ (บาท)
HSK ระดับ 1
500 บาท
HSK ระดับ 2
700 บาท
HSK ระดับ 3
900 บาท
HSK ระดับ 4
1,200 บาท
HSK ระดับ 5
1,600 บาท
HSK ระดับ 6
2,000 บาท
HSKK ระดับต้น
500 บาท
HSKK ระดับกลาง
700 บาท
HSKK ระดับสูง
800 บาท

เวลาสอบ HSK | HSKK

ระดับที่สอบ
เวลาที่สอบ หมายเหตุ
HSK ระดับ 2 09.00 – 09.55 น.
(55 นาที)
เริ่มสอบเวลา 09.00 น.
HSK ระดับ 4 09.00 – 10.45 น.
(105 นาที)
HSK ระดับ 6 09.00 – 11.20 น.
(140 นาที)
HSK ระดับ 1 13.30 – 14.10 น.
(40 นาที)
เริ่มสอบเวลา 13.30 น.
HSK ระดับ 3 13.30 – 15.00 น.
(90 นาที)
HSK ระดับ 5 13.30 – 15.35 น.
(125 นาที)
HSKK ระดับต้น 16.00 – 16.20 น.
(20 นาที)
เริ่มสอบเวลา 16.00 น.
HSKK ระดับกลาง 16.00 – 16.23 น.
(23 นาที)
HSKK ระดับสูง
16.00 – 16.25 น.
(25 นาที)

 

โครงสร้างข้อสอบ HSK:

HSK ระดับ 1 40 นาที (40 ข้อ ฟัง 20 ข้อ / อ่าน 20 ข้อ)
HSK ระดับ 2 55 นาที (60 ข้อ ฟัง 35 ข้อ / อ่าน 25 ข้อ)
HSK ระดับ 3 90 นาที (80 ข้อ ฟัง 40 ข้อ / อ่าน 30 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 4 105 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 40 ข้อ / เขียน 15 ข้อ)
HSK ระดับ 5 125 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 45 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 6 140 นาที (101 ข้อ ฟัง 50 ข้อ / อ่าน 50 ข้อ / เขียน 1 ข้อ)


วิธีสมัคร

 1. วิธีการสมัครสอบ เข้า Website http://www.chinesetest.cn/ สามารถอ่านวิธีการสมัครสอบ HSK online ได้ที่ วิธีการสมัครสอบ HSK online

 2. โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4

 3. ส่งข้อมูลการชำระเงิน HSK/HSKK  ได้ที่ http://bit.ly/3n777oN
 4. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ (LAOC) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับหลักฐานการโอนเงินท่านแล้วเท่านั้น
 5. คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ประกาศยกเลิกการสอบโดยคณะศิลปศาสตร์เอง) ทางคณะศิลปศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ

หมายเหตุ   ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบสามารถดำเนินการได้คือ

 1. ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองได้ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 (ประมาณ 1 เดือนหลังจากสอบเสร็จ) หรือ
 2. รับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น (ติดแสตมป์ขั้นต่ำ 37 บาท)
  2.1 จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.) พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
  2.2 ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx
 3. ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมายได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy