• ประกาศผลการสอบ PSU-TEP 2/2565 | Test Result PSU-TEP 2/2022: PSU-TEP

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ New PSU-TEP ครั้งที่ 3/2565 (สอบ 29 พฤษภาคม 2565)
Announcement of Applicants' Names and Test Rooms of New PSU-TEP 3/2022 on 29 May 2022

  1. สามารถตรวจสอบผ่านระบบ  http://www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/psu-tep/
  2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ NEW PSU-TEP ครั้งที่ 3/2565 (สอบ 29 พฤษภาคม 2565)

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy