ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ NEW PSU-TEP ครั้งที่ 3/2565 (สอบ 29 พฤษภาคม 2565)

 

ทักษะ เวลาสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ
 Listening  9.00 - 10.00 น. Download
 Reading  10.30 - 12.30 น. Download
 Integrated Reading and Writing  13.30 - 14.30 น. Download
 Integrated Listening and Speaking   14.45 เป็นต้นไป Download

 

*** หมายเหตุ *** หากไม่สามารถ download file จากบราวเซอร์ google chrome ให้ทำการใช้ firefox หรือ microsoft edge แทน

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy