ข่าวการรับสมัครงานคณะศิลปศาสตร์ | Jobs

ประกาศรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร

Application Deadline

 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย | University Employee

  หมดเขตรับสมัคร

31 May 2023

31 พฤษภาคม 2566

31 July 2023
31 กรกฎาคม 2566

30 June 2023
30 มิถุนายน 2566

 ประเภทพนักงานเงินรายได้ | Contract Employee

 หมดเขตรับสมัคร
  • -

 

 ประเภทลูกจ้าง  หมดเขตรับสมัคร
  • -

 

*** Please submit your application by E-mail ONLY ***
at Ms. Nisachon Sunmarn (Human Resource Section)
E-mail: nisachon.s@psu.ac.th

** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งการรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ จึงของดรับการสมัครงานด้วยตนเองขอให้ผู้สนใจสมัครงาน ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งที่สนใจสมัคร และให้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์) หรือสแกนไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครส่งทางอีเมล nisachon.s@psu.ac.th ทั้งนี้ เอกสารจะต้องส่งถึงคณะศิลปศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-9541 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/Application Form

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2562
 Application Form for Foreigners
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทย)
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้
 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 ***ประกาศผลสอบคัดเลือก/ข้อเขียน/สัมภาษณ์/ผลการคัดเลือก*** 
Announcement of Successful Applicants 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy