ข่าวการรับสมัครงานคณะศิลปศาสตร์ | Jobs

ประกาศรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร

Application Deadline

 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   หมดเขตรับสมัคร
8 February 2023
8 กุมภาพันธ์ 2566

15 March 2023
15 มีนาคม 2566

31 March 2023

31 มีนาคม 2565

31 January 2023
31 มกราคม 2566

 ประเภทพนักงานเงินรายได้  หมดเขตรับสมัคร
31 January 2023
31 มกราคม 2566
 ประเภทลูกจ้าง  หมดเขตรับสมัคร

31 January 2023
31 มกราคม 2566

*** Please submit your application by E-mail ONLY ***
at Ms. Nisachon Sunmarn (Human Resource Section)
E-mail: nisachon.s@psu.ac.th

** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งการรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ จึงของดรับการสมัครงานด้วยตนเองขอให้ผู้สนใจสมัครงาน ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งที่สนใจสมัคร และให้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์) หรือสแกนไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครส่งทางอีเมล nisachon.s@psu.ac.th ทั้งนี้ เอกสารจะต้องส่งถึงคณะศิลปศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-9541 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/Application Form

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2562
 Application Form for Foreigners
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทย)
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้
 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 ***ประกาศผลสอบคัดเลือก/ข้อเขียน/สัมภาษณ์/ผลการคัดเลือก*** 
Announcement of Successful Applicants 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy