การขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะ

                                                       รายการประกาศผู้ชนะ    วันที่ลงประกาศ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ระบบ คลิกรายละเอียด new icon
  30 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรี LA 511 ชั้น 5
    อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คลิกรายละเอียด
  11 พฤศจิกายน 2563

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy